Skip to content

Jens Hedström

About Jens Hedström

https://nnr.se

Jens Hedström är VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR. Han har en lång och gedigen erfarenhet i frågor rörande näringslivets villkor i allmänhet och regelförenklingsfrågor i synnerhet och anlitas ofta som expert i internationella sammanhang, exempelvis av Världsbanken och OECD. Hedström är också ordförande för Business Europes Working Group for Better Regulation, som är en av de tongivande aktörerna i arbetet med att minska den regelbörda som härrör från EU-lagstiftning.

Posts by Jens Hedström:

Load More