Länsbesök i Skåne

Idag har jag varit i Malmö och presenterat resultaten Skåne i vårt projekt för regelförenkling på kommunal nivå. Mötet, som ägde rum på Svenskt Näringslivs regionkontor var välbesökt och trevligt. Här finns ett referat med mer information.