EU-kommissionen besökte NNR

Idag besökte ansvariga på EU-kommissionens General sekretariat för Smart regulation, NNR och NNRs medlemsorganisationer. Syftet med mötet var att det svenska näringslivet skulle presentera problem och förbättringsförslag på EUs regelverk i stort och i smått. Förslag som lämnades handlade om allt från förenklade momsregler, jordbruksprogrammet, finansiella sektorn till generella krav på förbättrade konskvensanalsyser och  bättre konsultationer med berörda företagsorganisationer. Sverige fick beröm för näringslivets konstruktivitet i arbetet. Som ett exempel kan nämnas att av de 28 förslag på förenklingar som NNRs medlemmar överlämnade till EU-kommissionen i maj 2008 har idag 22 av förslagen helt eller delvis åtgärdats. Fortsättning följer.