Regelförenkling viktigt för ekonomisk återhämtning

Här skriver den amerikanska tanksmedjan CATO INSTITUTE om regelbördans påverkan för den ekonomiska återhämtningen:

www.cato.org/publications/commentary/red-tape-is-strangling-recovery

 

Artikeln visar hur regelbördan, som ständigt ökar, främst drabbar mindre företag. De företag som står för majoriteten av antalet nya nettojobb i USA: två av tre jobb skapas av dem. I Sverige är det något liknande. I sak pekar de på problemet när regeringen indirekt och ofta omedvetet skyddar de större företagen som har lättare att navigera i djungeln av regler, främst genom att de i större utsträckning har råd att använda sig av relevant expertis, och därmed förhindrar en dynamisk ekonomi där nya jobb och nya branscher kan växa fram.

 

Detta går enkelt att överföra till en svensk kontext. Under de senaste trettio åren har regelbördan konstant vuxit och arbetsmarknaden har anpassats omedvetet till stora företag. Idag ser inte verkligen ut på det viset.

Det är dags att vi även i Sverige inser att reglerna hindrar vägen för nya företag och nya branscher. CATO skriver att på lång sikt spelar inte statliga stimulanspaket någon roll för den ekonomiska tillväxten utan förmågan att få fram nya framgångsrika företag, handlar det om att lätta regelbördan för alla företag. Detta gäller i allra högsta grad även för Sverige.