Skip to content

Om NNR

Näringslivets Regelnämnd NNR bildades år 1982 och är en oberoende, politiskt obunden ideell förening helt finansierad av sina medlemmar. Bland medlemmarna finns 17 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. Det betyder att NNR talar för alla aktiva företag i Sverige som har en anställd eller fler, i alla branscher och av alla storlekar. NNRs uppgift är att förespråka och verka för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU.

NNR handlägger ca 300 ärenden per år och granskar i stort sett alla nya eller ändrade förslag till företagsregler, oavsett bransch. Vi granskar och kommenterar problem- och konsekvensanalyserna i remisser från myndigheter, statliga utredningar och regeringskansliet. Myndigheterna är dessutom skyldiga att samråda med företagens organisationer, i detta fall NNR, innan de beslutar om eller ändrar uppgiftslämnande för företagen.

NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförbättrings-arbete på nationell nivå och EU-nivå. NNR tar initiativ till dialoger med riksdag, regering, kommunföreträdare liksom med EU kommissionen och myndigheter samt bedriver utvecklingsprojekt för effektiva regler och en effektiv regeltillämpning. Detta fokuserade verksamhetsområde gör att NNR är unikt bland näringslivsorganisationer i Europa.

www.nnr.se