NNR i riksdagens NäU

Idag presenterade NNR organisationen och vår syn på regeringens skrivelse till riksdagen inför ett fullsatt NäU.

Stort intresse för regelförbättringsfrågorna hos både alliansens och oppositionens förträdare, vilket visade sig genom flera initierade frågor från ledamöterna. Skarpare mål/delmål, ett snabbare genomförande  och bättre utvärdering och uppföljning att vänta får vi hoppas