Utmärkt ledare om kommunal regelförenkling

Glädjande nog har medias intresse för våra länsbesök inom projektet för kommunal regelförenkling hittills varit stort. Det är bra, ty det är viktiga frågor som behöver uppmärksammas – i synnerhet för de kommuner som ofta pratar om vikten av ett livaktigt näringsliv och som önskar fler arbetstillfällen.

Ett exempel är ledaren som Jan-Olof Bengtsson på Kvällsposten skrev i helgen. Den har rubriken “Se till att få bort kommunala proppar” och handlar om främst de skånska kommunerna. Läs den här.