Minskat uppgiftslämnande för företag

Den 26 april tillsatte regeringen en utredning med mål att minska företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter.

Idag lämnar företag över 90 miljoner blanketter till över 90 myndigheter och företagens kostnadnader är uppskattad till ca 16-19 miljarder kr på årsbasis.

Hur stor besparingen blir vet vi inte idag, men erfarenheter från vårt grannland Norge visar att det går att spara.

Detta är ett efterlängtat arbete. NNR har lämnat konstruktiva förslag och nu stödjer vi arbetet för ett snabbt genomförande.