Skip to content

Om Regelbloggen

Regelbloggen är en arena där företagare, NNRs medlemmar och andra berättar om hur regelkrångel konkret påverkar företagen. Ibland är det en specifik regel som dryftas och andra gånger är det de större systemfrågorna. Minst en gång i månaden publiceras nya inlägg som belyser vikten av förbättrade regelverk för företagen.