OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance

Äntligen, NNR välkomnar de nya breda riktlinjerna och principerna för hur nya regler ska bli till och avvecklas, som antogs av OECD den 22 mars 2012.

“OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance” bör antas av OECDs medlemsländer inom 3 år, från förra veckans beslut. Detta är bra för Sverige och EU.

Mer information följer.