Inför Harpsund

Europa befinner sig i ett läge när företagare inte fullt ut vågar investera, och denna osäkerhet har även spritt sig till de som ska våga låna ut medel. Sverige har tack vare tur och skicklighet klara sig bättre än de flesta länder de senaste åren, men vi kan inte sitta still i båten längre. Varför inte, kanske någon undrar, det har ju gått bra ändå? Skälet är enkelt, vi måste bygga för framtiden.  Morgondagen ställer ytterligare krav på oss alla och inte minst på företagen som konkurrerar på en marknad. Världen står helt enkelt inte stilla. Givetvis står sänkta regelkostnader högst upp på vår önskelista över nödvändiga åtgärder. Det gäller för övrigt inte bara på vår lista utan även hos OECD och IMF. När NNR frågar svenska företag vilka regler, som hindrar dem från att växa står det utom alla tvivel att regelförbättringar på områden som skatt/moms,  arbetsrätt/arbetsmiljö, miljö/plan- & bygg och branschlagstiftning kan ge den effekt som vi alla önskar; växande företag och fler jobb. Regelreformer sker nu runt om i hela världen bland våra viktigaste konkurrentländer i Amerika, Asien och inte minst i Europa, allt för att få fart på tillväxten. Ska vi fortsätta och ligga i framkant, måste vi agera nu! Och det finns inte brist på förslag till förbättringar. NNRs medlemmar  har levererat 300 unika förslag till regeringen, flera bra saker är genomförda, men mycket återstår. Regeringen försitt inte chansen i Harpsundsekan!