Skatteförbättringar von Sydow

Den 28 augusti träffade NNRs företagargrupp Henrik von Sydow,

ordf. i Riksdagens Skatteutskott (M). En viktig diskussion om företagens prioriteringar av regelförbättringsförslags med betoning på skatte/moms förslag. Mötet skedde hos Uno Petersson, Pewe AB som bla är delägare av Ringenäs GK i Halmstad. Under dagen hade gruppen också ett möte med bl a Henrik Oretorp kommunalråd C i Halmstad om regelförbättringar på kommunal nivå.