Företagens uppgiftslämnande till myndigheter utreds

Första mötet med uppgiftslämnarutredningen har ägt rum och därmed har starten gått för den process som ska minska och förenkla företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter. NNR deltar i utredningens arbete som enda representant för näringslivet. Utredningen ska vara klar i november 2013 och har då förhoppningsvis ett skarpt förslag om att företagen bara behöver lämna uppgifter på ett ställe och att samma uppgifter inte behöver lämnas flera gånger till flera myndigheter. Andrea Femrell är NNRs representant i utredningen.