Så arbetar Ängelholm systematiskt med regelförbättring – “Viktigt att inte bli bekväm”


2017 startade Ängelholms kommun en Företagsklimatgrupp för att systematiskt arbeta för ett bättre näringslivsklimat i kommunen. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av bland annat miljö- och byggchef, servicechef, upphandlingschef och näringslivsutvecklaren från bolaget Ängelholms näringsliv AB. Arbetet har besått av allt ifrån att utveckla webbplatser och e-tjänster för att förenkla tillståndsärenden av olika slag, till att utveckla kommunens företagslots, genomföra utbildningar i bemötande och utveckla dialogen mellan tjänstemän och företag.

Regelbloggen har talat med Ängelholms kommunstyrelseordförande Robin Holmberg för att höra mer om kommunens arbete.

Varför startade ni Förtagsklimatgruppen?

– Ängelholm har arbetat under lång tid med att stärka företagsklimatet i kommunen. Vi har länge legat topp 20, till och med topp 10 i olika rankingar över vilka som är de bästa kommunerna i landet att driva företag i. Men strävar efter bättre resultat gör alla kommuner, och det krävs ett medvetet arbete för att hålla sig i toppen. Vi måste hela tiden bli bättre.

– Det är viktigt att ha en dialog med de berörda, och att samla alla som jobbar med olika tillstånd och stöd under ett tak. Alla måste sträva åt samma håll. Och man får inte bli bekväm. Personal och handläggare byts ut allteftersom, så utbildningsinsatser måste ske kontinuerligt.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Det är ju egentligen ett internt arbetssätt, så gruppen i sig ska inte få så mycket reaktioner. Men vi får kontinuerligt signaler om att företagarna i kommunen uppskattar vårt arbete.

Vad är målet?

– Vi strävar efter att bli bäst i Skåne, men det är ju egentligen bara ett kvitto på att vi gör rätt och inte ett mål i sig. Det viktiga är att vi har ett gott företagsklimat, och att fler vågar starta företag i kommunen.

Vad har ni lärt er under resans gång?

– Vi försöker vara tillgängliga och själva ta reda på så mycket som möjligt om kommunens näringsliv. Kommunstyrelsens presidium gör ca 40 företagsbesök om året, VD för Näringsliv AB gör ytterligare 40. Det innebär att vi möter ungefär ett företag i veckan.

– Sen är det nog också viktigt att Ängelholms Näringsliv AB ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Det är en viktig signal, kommunen kan underlätta för företagarna men vi kan inte göra allt. För att näringslivet ska blomstra krävs att alla goda krafter arbetar tillsammans.

Vad har du för råd till andra kommuner som vill förbättra sitt näringslivsklimat?

– Att sätta höga mål, och att arbeta systematisk. Det är lätt att säga, men svårt att göra. Vi hade en dipp för tio år sedan, då vi gick miste om en stor företagsetablering för att vi var för långsamma. Det blev en väckarklocka, och vi bestämde att det inte skulle hända igen. Och vi arbetar med frågorna tillsammans. För det räcker inte att majoriteten jobbar för något, det krävs bred politisk enighet och satsningar som sträcker sig över mandatperioderna. Det ger trygghet, och långsiktiga effekter.