Växjö inför en regelförenklingsombudsman!

anna-tenje-portratt

Den politiska ledningen i Växjö, som består av M, L, KD, C och MP, har nyligen lanserat att de ska införa en ”regelförenklingsombudsman”. NNR tyckte förstås att detta lät mycket intressant och slog en signal till Anna Bergkvist Tenje, som är kommunstyrelsens ordförande (M) i Växjö.

Hej Anna!
Vilket spännande initiativ att införa en regelförenklingsombudsman! Berätta, hur kom ni på denna idé?

– Vi i kommunledningen vill pröva ett nytt arbetssätt för att bättre möta näringslivets efterfrågan på ökad tillgänglighet, snabbare ärendehantering och mindre byråkrati. Inspirationen kommer bl a från Helsingborg som ju infört en ”krångelombudsman” och detta vill vi utveckla till en Växjömodell som fungerar utifrån våra förhållanden.

Vad ska denna ombudsman göra mer konkret?

– Företagare och invånare kommer på ett enkelt sätt att kunna lämna in förslag på de saker som man anser inte fungerar. Därefter avsätter vi resurser för att åtgärda problemen. Det blir en form av kunddrivet utvecklingsarbete och innebär man kan arbeta mer med rätt saker ur ett Växjöbo- och företagarperspektiv. Vi kommer att jobba tillsammans med näringslivet; de har bra koll på vad som inte fungerar och vi sitter på redskapen att förbättra och förändra. Det här tror jag kan bli riktigt bra!

Varför gör ni detta?

– Syftet är att undanröja onödiga hinder och regler för företagare så att jobben kan bli fler och företagen utvecklas. Jag hoppas att vi ska få förbättrade arbetssätt, snabbare ärendehantering och en mer tillgänglig service till företag och Växjöbor. Förhoppningsvis blir detta snabbt till nytta för näringslivet – ju mindre regelbörda de har, desto mer kan de ägna sig åt sina verksamheter. Vi från kommunens sida vill vara så behjälpliga vi kan i detta. Växjö är en stark och levande företagarbygd och så ska det förbli.

Har ni fått några reaktioner från företagare i kommunen?

– Detta är ju alldeles nytt, men vi har redan fått positiva reaktioner på initiativet. Vi vill bemöda oss om att lyssna på vad företagarna vill och behöver, och att just minska regelbördan är det många som välkomnar att vi satsar extra på. Sen kommer vi förstås att följa upp och se om det behöver justeras framöver och det kommer vi att göra i dialog med näringslivet.