Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Staffanstorp

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet. En av dem är Staffanstorp i Skåne, och Regelbloggen har talat med Kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M).

Vad gör din kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Staffanstorp var först ut med att frysa kontroll- och tillsynsavgifterna för våra företagare, de ska inte behöva få några tunga räkningar från kommunen i ett läge när det redan har svårt med likviditeten. Kontrollerna genomförs naturligtvis som vanligt, men vi tar inga avgifter.

Vi har också tills vidare slopat avgifterna för uteserveringar och torghandel. I den mån vi kan erbjuder vi hyresrabatter på våra egna lokaler, och ser till att våra leverantörsfakturor betalas ut så snabbt som möjligt. Vi tittar också på olika möjligheter att från kommunens håll kunna stödja den lokala handeln, men där är vi inte riktigt i mål ännu.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet?

Vi vill framförallt inte öka på bördan för våra företag. Vi måste vara framsynta, kan vi från kommunens håll minska företagens negativa kassaflöde så ska vi göra det. Vi erbjuder därför också längre tidsfrister på inbetalningar och avgifter till kommunen.

Har du några tips till andra kommuner i samma situation?

Vi ser redan att många följer vårt exempel, och det är utmärkt, men man måste våga vara först och ta beslut. Det är mycket byråkrati att ta hänsyn till och lätt att fastna i invanda mönster, men man får sätta sig in i företagarnas situation. Och de är redan mycket utsatta.