Så arbetar Ängelholm systematiskt med regelförbättring – “Viktigt att inte bli bekväm”

robin_holmberg_portratt