”Regler ska vara tydliga och förutsägbara”

”Regler ska vara tydliga och förutsägbara”

Arbetet med NNRs småföretagargrupp fortsätter och regelbloggen intervjuar ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Denna gång har vi pratat med Helene Stålbom, som driver Stålboms konditori och representerar Livsmedelsföretagen.

Varför är du medlem i NNRs småföretagargrupp?

Det är väldigt viktigt att vi får små företags röster att höras och det gör vi bäst genom att samla många till en hög röst. Ensam är inte stark. Därför vill jag bidra med min erfarenhet och för att lyfta andra småföretagares röster.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Det är viktigt att det finns ett samlat forum att kunna vända sig till, där man kan lyfta de problem man stöter på i sin verksamhet. Det måste vi också synliggöra för små företag, det är många som inte känner till att det finns en oberoende förening som arbetar för regelförenkling och som ligger på.

Vilka är de största regelutmaningarna i din bransch?

Att regelverket kring miljö och hälsa tolkas så olika. Vad som är okej i en kommun inte det inte i en annan. En annan stor fråga är elskatten, huruvida vi är en tillverkande industri eller inte. Vi tillverkar ju bröd, bakverk, och borde därmed få tillbaka på energiskatten. Men det bedöms väldigt olika från region till region.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Inte så mycket snack, lite mer verkstad. Man kan ju lova hur mycket som helst om att vår vardag ska bli enklare, men det är upp till bevis. Vi dignar under regler. Det känns som det bara blir krångligare. Vill man skapa jobb och välfärd är det ju hos oss småföretagare de skapas.

Det är många som bara knyter näven i fickan, vågar inte bråka. Man blir rädd för att om jag gör mig till ovän med den här inspektören eller myndigheten kan det drabba mig framöver. Hur får vi fler att våga? Och så måste vi få myndighetspersoner att förstå att de är till för att hjälpa oss. Självklart ska vi följa både lagar och regler, men det måste vara tydligt och förutsägbart.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

Att reglerna tolkas lika, överallt. Det är för mycket tyckande idag. Man behöver kanske ha en annan organisation, nu sköter ju alla kommunerna detta själva och tolkningarna blir väldigt olika. Även kostnaderna för tillstånd och inspektioner skiljer sig väldigt. Det behövs jämlikhet och förutsägbarhet.