”Regler ska vara tydliga och förutsägbara”

”Regler ska vara tydliga och förutsägbara”