Att driva företag ska vara lönsamt, roligt och utvecklande

Anita Roll

Arbetet med NNRs nya småföretagargrupp fortsätter och regelbloggen intervjuar de nya ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Denna gång har vi pratat med Anita Roll, som driver konsultföretag och representerar Företagarna.

Varför är du medlem i NNRs småföretagargrupp?

Jag har varit aktiv i frågan i över tio år, eftersom jag har ett brinnande intresse för regelförenkling. Småföretagargruppen är en utmärkt plattform för att utbyta information men också för att träffa kollegor och höra om deras vardag och verklighet. Det är en komplex grupp som bidrar med olika perspektiv, och den spänsten ger NNR något extra.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Det kan jag prata om hur länge som helst. Jag representerar Företagarna, och vi är tydliga med att småföretag är motorn i Sveriges ekonomi. Fyra av fem jobb skapas i småföretag och ca 30% av kommunernas skatteinkomster kommer från oss. I Stockholm innebär det 14 miljarder. Betydelsen av små företag måste bli tydlig och reglerna anpassas efter oss. Där behövs organisationer som NNR för att påminna och verka för en förändring. Då måste förstås reglerna anpassas.

Vad är den största regelutmaningen i din bransch?

Arbetsrätt är ett otroligt komplext område. I samma ögonblick man väljer att anställa har man tagit på sig ett åtagande som omfattar så extremt mycket regler. De allra, allra flesta vill göra rätt, men det är nästan omöjligt att hålla koll på allt. Även skatteområdet, med alla dess krångliga regelverk. Det var så jag kom in en gång i tiden, jag drabbades av 3:12 reglerna. Jag är inte dum, men förstod faktiskt inte vad de innebar för mig.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Att faktiskt, på riktigt, lyssna på småföretagare och förstå vår vardag. Vad vi utsätts för. Och att ha en sakägare på riksnivå för den här typen av frågor. Näringsministern har tagit på sig detta, men det händer inte så mycket. Det finns nog goda ambitioner, men utfallet är bristande.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

Att politiken måste intressera sig för småföretagare. Att vi bemöts med respekt och förstår våra behov. Sverige tjänar på om vi har många småföretagare, vi skapar jobb och välfärd. Att driva företag ska vara lönsamt, roligt och utvecklande – och det är politikens ansvar att se till att det finns förutsättningar för det.