Kommunal regelförenkling och tillämpning diskuterades på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar

Lördagen 6 oktober medverkade NNR i en workshop med temat ”ett sprudlande grönt företagsklimat” på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar. Vi presenterade vår kommunundersökning om kommunal regelförenkling och regeltillämpning, vars resultat hade särskilt fokus på de kommuner där miljöpartiet ingår i den styrande majoriteten. Förutom NNRs VD, Jens Hedström, medverkade Lars Ericson, Ramsö Förvaltnings AB, som delade med sig av sina erfarenheter av att driva företag i olika kommuner samt Östersunds kommunalråd Karin Thomasson (Mp) och riksdagsledamoten Jonas Eriksson (Mp).