Miljöinvesteringar- var god dröj

Svenskt Näringsliv och Ramböll presenterade idag under temat ”Miljöinvesteringar- var god dröj” en omfattande undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan. Över 2000 tillståndsärenden hos miljödomstolar och länsstyrelser (miljöprövningsdelegationer) har gåtts igenom och kategoriserats bl a med avseende på handläggningstider hos berörda myndigheter/domstolar och den tid företagen själva lägger ner på ett ärende. Normaltiden för att erhålla ett tillstånd varierar mellan 3-4 år och mindre komplexa ärenden tenderar att ta ungefär lika lång tid som ärenden med stor komplexitet. Stora variationer i hur lång tid ett ärende tar kan i vissa fall skönjas mellan de olika länsstyrelserna och domstolarna.

En expertpanel bestående av Ulrik Johansson, miljöjurist, Stora Enso AB, Anders Flanking, statssekreterare i miljödepartementet, Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholm, Ulf Bjällås, tidigare ordförande i miljöbalkskommittén samt Ulrika Samuelsson, enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland fick kommentera resultatet. Flera förslag till åtgärder för att förenkla och förbättra systemet presenterades. Dessa var ex. minskad individuell prövningsplikt, utökad tillämpning av anmälningsförfarande istället för tillstånd, lagstadgade maxtider för handläggning samt att ta bort svenska krav som går utöver de krav som EU ställer.

Ladda ner hela undersökningen här Rapport – Undersökning av framtida resursbehov