Riksdagsseminarium regler

Jonas Eriksson vice ordf NäU och Företagarna arrangerade ett frukostseminarium om hur Sverige kan lära från andra länder.

Goda förslag finns hur Sverige bättre kan införa EU-reglerna, ca hälften av alla nya regler som styr företagens vardag beslutas i Bryssel.

Ett bra förslag är att införa tydliga riktlinjer för hur EU-reglerna ska införas i svensk rätt och samtidigt undvika att kraven på svenska företag blir mer långtgående än för övriga EU-länders.