Regelförenklingsmöte på BusinessEurope

Jens Hedström och Karin Atthoff var i Bryssel under torsdagen 6 december för ett möte i BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförenkling. En av punkterna på agendan var möjligheten till samarbete kring gold-plating. NNR driver på den svenska regeringen för att förbättra genomförandet av EU-lagstiftning i Sverige och flera andra organisationer i BusinessEurope är intresserade av att arbeta på liknande sätt mot sina respektive regeringar. Arbetsgruppen beslutade att skriva ett gemensamt “position paper” med näringslivets syn på gold-plating, hur begreppet bör definieras och sedan användas. Det kommer att publiceras på nyåret 2013.

Gruppen hade även besök av Anthony Teasdale, Director for Impact Assessment and European Added Value of the European Parliament, som berättade om Europaparlamentets  fördjupade arbete vad gäller konsekvensutredningar av ändringar i förslag till ny EU-lagstiftning.