Vad händer när man passerar gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland?

Hur står det till med rättssäkerheten egentligen? Har vi konkurrens på lika villkor i Sverige?

Trots att det finns flera lagar som syftar till att förhindra snedvriden konkurrens fortsätter kommuner och Länsstyrelser att tillämpa lagar och regler på ett sätt som innebär att vi som företagare inte konkurrerar på lika villkor.

Ett sådant exempel är handläggningstider. För såväl företagare som privatpersoner är det viktigt med snabb och effektiv handläggning Trots det varierar handläggningstiderna oerhört mycket. Om det beror på bristande kompetens, bristfälliga resurser eller dåliga rutiner har faktiskt ingen betydelse för oss företagare. Det enda som räknas är att få snabb och god service, oberoende av vilken kommun eller vilket län vi råkar bedriva vår verksamhet.

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen publicerat en intressant sammanställning över hur handläggningstiderna för bygglov 2011 varierade i de olika länen.

Som längst tar det i snitt 379 dagar, som kortast 48 dagar. Det tar nästan åtta gånger längre tid att få bygglov i Västernorrland än i grannlänet Västerbotten. Detta trots att Länsstyrelserna i sin bygglovshantering följer exakt samma regelverk. Detta är allt annat än rättssäkert!

En annan märklig sak är att det inte finns något tydligt mönster när det gäller vilka Län som ligger i topp eller i botten. Befolkningstal, tillväxttakt, byggtakt och utflyttning får märkligt nog inte något genomslag.

I botten återfinns:

Västernorrland 379 dagar

Västmanland 359 dagar

Norrbotten 327 dagar

Stockholm 321 dagar

I toppen hittar man:

Uppsala 72 dagar

Blekinge 49 dagar

Västerbotten 48 dagar

Dalarna 48 dagar

Jag undrar vad som egentligen händer när man passerar över gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland. Om handläggningstiden är 331 dagar längre borde det finnas en tydlig förklaring – eller?