Möte med BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring

NNR, Jens Hedström och Karin Atthoff, var på tisdagen 12 mars i Bryssel för ett möte med BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring, som Jens Hedström är ordförande för.

Mötet behandlade bland annat utvecklingen i gruppens arbete med att ta fram ett gemensamt “position paper” om gold-plating och en gemensam tolkning av begreppet. Gruppen räknar med att arbetet är färdigt under våren 2013. Gruppen gästades också av Michael Gremminger, Head of Unit for Regulatory Policy and Impact Assessment på EU-kommissionens generalsekretariat, som redogjorde för kommissionens senaste initiativ på regelförbättringsområdet. I december 2012 lanserades ett arbetsprogram om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat “Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT-programmet). Programmet syftar till att ta bort onödiga kostnader för företag som följer av EU-lagstiftning och se till att den samlade lagstiftningen är ändamålsenlig. Mer information om programmet finns här En del av REFIT-programmet syftar till att minska regelkrångel och kostnader speciellt för små och medelstora företag. Mer information om hur kommissionen avser att gå vidare med detta arbete finns här