Intervju med Kristina Alsér om utredningen för Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

parmar

Just nu pågår flera utredningar som berör regelförenkling och regelförbättring för företag inom olika områden. NNR har talat med några av utredarna, för att få veta mer om deras arbete och tankar. Idag talar vi med utredaren för Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag, Kristina Alsér.

Vilket är målet med utredningen?

Att ge förslag på en modernare bokföringslagen och förenklingar för i första hand för mikroföretag

Vad hoppas ni uppnå med utredningen?

Vårt mål är att kunna presentera ett antal konkreta förslag med bred förankring i expertgruppen inom båda områdena. Förslag som kommer göra vardagen något lättare för mikroföretagare och som vi bedömer regeringen i närtid ska kunna ta beslut om.

Vilka frågor inom utredningen finner du särskilt intressanta och varför?

Allt som har med förenklingar för företagen att göra är intressant. Förenklingar har utretts, analyserats och stått på mångas agenda under väldigt lång tid, trots det ser vi inte många lättnader så otåligheten i expertgruppen, hos utredningssekreterare och hos mig som utredare att komma med förslag som kommer göra skillnad har varit drivkraften under utredningstiden. Utan att avslöja för mycket kommer vi att ha ett något annat perspektiv än tidigare utredningar där vikten att se helheten är den röda tråden.

Vad är den viktigaste frågan för att säkerställa ett gott näringslivsklimat i Sverige framöver?

Politikens och myndigheters kunskap om hur viktigt näringslivsklimatet är för Sveriges konkurrenskraft och hur viktigt entreprenörskapets / näringslivets bidrag är för att hålla vår välfärd uppe.