Småföretagarna: Vi behöver förutsägbarhet

konditori

Hur påverkas företag och branscher egentligen av Corona-epidemin och de åtgärder som införs för att stoppa spridningen? Läs NNRs artikelserie om medlemmarnas villkor under krisen, och hur de stöd och regler som berör branschen egentligen fungerar.

För Småföretagarnas medlemmar ter sig ansökningsprocedurerna för att få stöd orimligt krångliga – dessutom ändras kraven från gång till annan. Regelbloggen har pratat med Erik Sjölander, Småföretagarnas näringspolitiske talesperson.

För Småföretagarnas medlemmar ter sig ansökningsprocedurerna för att få stöd orimligt krångliga – dessutom ändras kraven från gång till annan. Regelbloggen har pratat med Erik Sjölander, Småföretagarnas näringspolitiske talesperson.

På vilket sätt har pandemin påverkat era medlemmar?

Olika branscher har påverkats olika mycket. Vi har ju en bred medlemsbas, i synnerhet besöksnäringen och i synnerhet i storstäderna har drabbats hårt. Restaurang, taxi, hotell, ljudtekniker, teater, ja alla som jobbar med besöksnäringen. Men det är inte lika i hela landet, på vissa mindre orter har man haft toppsäsonger eftersom så många semestrade lokalt. It-support och redovisningskonsulter är branscher som gått som tåget.

Hur upplever ni att de stöd och undantag som införts fungerar?

Dåligt. Det finns några olika grundfel, inbyggda i systemet så att säga. I normalfallet finns sekretessregler mellan olika myndigheter för att få byta information. I exempelvis Norge och Nederländerna har man uppgiftslämnarregister där allt samlas och vill man kräva andra uppgifter än de som finns där behöver man söka tillstånd.

I Sverige stänger Skatteverket vissa dörrar för andra myndigheter som måste böna och be om, eller tidigare till och med köpa, uppgifter från Skatteverket. Andra myndigheter hävdar också revir, Lantmäteriet lämnar till exempel inte någonting utan avgifter. Bolagsverket lämnar ogärna över uppgifter från bolagsregistret. När då Tillväxtverket ska ta hand om korttidsstöd men inte har tillgång till a-kassa, skatt, sjukskrivning och så vidare försvårar det för dem att hantera ansökningar.

Att stöden är så splittrade hjälper inte heller. Omställningsstödet ligger på Skatteverket. Omsättningsstödet ligger dels på vissa länsstyrelser och dels på Boverket, vilka inte har någon vana av stödutbetalningar. Hyresstöd ligger på andra länsstyrelser. Och dessa myndigheter talar inte med varandra.

Ska man permittera en anställd som varit anställd i två år men föräldraledig två månader under den tiden vill Tillväxtverket veta varför arbetsgivaravgift inte betalts ut för den tidsperioden. De kan dock inte själva verifiera uppgifterna med Försäkringskassan. Företagaren kan inte heller begära ut de uppgifterna, utan måste då be den anställde att själv begära ut uppgifterna och lämna till arbetsgivaren som skickar in till Tillväxtverket.

Är det någon särskild åtgärd ni skulle vilja se för att hjälpa era medlemmar?

Ett generöst och generellt nedstängningstöd för fasta kostnader – personal, lokal, avgifter. Inte så byråkratiskt, bara få ut pengarna så snart som möjligt. Det är orimligt att kräva nya intyg och ansökningsförfaranden för varje period.

Hur påverkar regelbördan företagen under pandemin? Finns det några åtgärder på regelområdet som hade underlättat för företagen?

Hanteringen av stödutbetalningarna hade varit oändligt mycket lättare om det fanns ett samlat uppgiftslämnarregister, både för företag och myndigheter.

Vidare behövs långsiktighet och förutsägbarhet. Regeringen har med kort varsel fattat kortsiktiga beslut som gällt några månader. Den har dessutom ändrat förutsättningarna lite varje gång. Det hade nästan varit bättre att hålla fast vid samma dåliga system hela tiden, så handläggare och företag i alla fall lärde sig vad som gällde.

Vad är det viktigaste för era medlemmar just nu?

Att restriktionerna släpper och att det blir tydligt, logiskt och förutsägbart för alla verksamheter. Efter det en ordentlig utredning över vad som gick fel. Vi kommer hamna i en liknande situationen igen och då måste det finnas beredskap för att kunna hjälpa företagen från dag ett. En sådan utredning måste inkludera företagare och näringslivsorganisationer – just nu fattar regeringen beslut för sin egen skull, inte vår.