Intervju med Kristina Alsér om utredningen för Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

parmar