Svenska kontrollinstanser silar mygg och sväljer kameler

sriracha

Några av er har kanske följt rapporteringen om att den populära Huy Fong Sriracha Chilisåsen från U.S.A. som inte längre får säljas i Sverige… eller kanske får den det?

Anledningen till att produkten måste slutas säljas är på grund av en tillsats i väldigt liten mängd som heter E222, ett ofarligt konserveringsmedel. Konserveringsmedlet är godkänt i flera olika livsmedel och drycker såsom öl och vin, potatismospulver med flera, där man konsumerar betydligt större mängder än vad man får i sig via chilisås. Detta är även det konserveringsmedel många amerikanska livsmedelsproducenter använder för alla livsmedel, då det är en godkänd ingrediens där.

Sverige genom EU har gjort det lite annorlunda och kanske något mer byråkratiskt. Här måste man för många grupper av livsmedel söka specifika godkännanden för enskilda typer av livsmedel och om man inte gör det så är det per automatik inte tillåtet att använda E222 som ingrediens.

Med denna hantering blir det naturligtvis krångligt för alla företag som inte är väldigt stora och mycket insatta i EU-regelverket om hur man går till väga för att få produkter godkända. Det blir även väldigt krångligt för medlemsländerna och deras motsvarigheter till Livsmedelsverket att se till att reglerna följs. I det aktuella fallet var det en skrivning från 2005 som först 2020 tolkades av svenska Livsmedelsverket som att denna produktgrupp, såser, inte får säljas med tillsatsen E222.

Vid det tillfället hade vår sås sålts i över 25 år i Sverige och distribuerats brett till såväl restauranger som livsmedelsbutiker som ICA, COOP, Willys, City Gross med flera, och är ett av de mest sålda asiatiska livsmedlen i Sverige.

Nyss nämnda historik eller att det finns flera andra produkter som säljs i Sverige med betydligt större konsumtion av E222, är inget som Livsmedelverket tar hänsyn till – utan väljer att införa säljförbud.

Det är naturligtvis tråkigt för oss på CT Food, som under decennier varit generalagent för produkten och byggt upp den på den svenska marknaden med mycket hårt arbete, men också tråkigt för alla de konsumenter som älskar produkten och inte längre kan köpa den.

Hade historien slutat där så skulle man kanske ändå kunna se det som att det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Det är också något vi skulle kunna förstå.

Men det går fortfarande bra för många konsumenter att köpa produkten på restauranger eller i butiker. Konsekvensen av beslutet blir nämligen att produkterna inte längre får säljas av oss på CT Food, eller andra lite större livsmedelsföretag som Livsmedelverket har resurser att kontrollera. Däremot så flödar det nu in motsvarande produkter som parallellimporteras via traders / mindre företag som har ”mindre att förlora” på att chansa, eftersom de vet att myndigheterna inte har resurser att kunna eller försöka kontrollera dem. Inte heller finns resurser eller intresse att prioritera att ”skanna marknaden” i butiker och restauranger.

Även om de lokala myndigheterna är medvetna om att parallellimport pågår, kan de endast skicka informationen vidare till andra kommunala myndigheter för att de i sin tur ska kunna gå och granska enskilda butiker och restauranger.

I stället för att gå direkt till källan för att stoppa inflödet av en ”förbjuden produkt” återkommer myndigheterna till CT Food för att följa upp ärendet och se hur våra företagsrutiner har ändrats sedan säljförbudet. Detta samtidigt som det finns tusentals butiker och restauranger. Vi på CT Food kan och vill såklart inte lägga tid och pengar på att springa myndigheternas ärende för en produkt vi inte själva får sälja.

Vi önskar att vi hade fått hjälp och möjlighet att fortsätta få sälja vår populära chilisås. Att detta drevs som gemensam fråga för att möjliggöra att det aktuella konserveringsmedlet skulle kunna användas även i såser, precis som i många andra livsmedel. Istället väljer man att hårdtolka EU-lagstiftningen och lägga konsekvenserna på ett litet familjeägt importföretag.

Detta känns än mer hopplöst när vi vet att samma produkt fortfarande säljs av mindre nogräknade aktörer, helt utan insyn från svenska myndigheter.

Daisy Ma, General Manager för CT Foods