Företagarna: Fokus behöver ligga på att få företagen att överleva

open-sign

Hur påverkas företag och branscher egentligen av Corona-epidemin och de åtgärder som införs för att stoppa spridningen? Läs NNRs artikelserie om medlemmarnas villkor under krisen, och hur de stöd och regler som berör branschen egentligen fungerar.

Bland Företagarnas medlemsföretag har pandemin slagit ojämnt, för många har det varit ett oerhört tufft år medan andra till och med ökat sin försäljning. Men för de som behöver hjälp är ansökningsprocesserna krångliga och rädslan för att göra fel gör att företagen drar sig för att söka. Regelbloggen har pratat med Helena Fond, expert på regelförenkling hos Företagarna.

På vilket sätt har pandemin påverkat era medlemmar?

Den har påverkat alla, men på olika sätt. En stor del har helt fått tänka om och trolla med knäna för att överleva medan andra har haft affärsidéer som fungerat eller till och med ökats efterfrågan på under pandemin. Men alla har påverkats och för majoriteten har det varit ett väldigt tufft år.

Hur upplever ni att de stöd och undantag som införts fungerar?

Det fungerar väldigt olika både beroende på vilket stöd som menas, men också under vilken tid i pandemin som avses. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften fungerade bra och var förhållandevis enkel medan till exempel hyresstödet varit betydligt krångligare. Vi kan dock se i undersökningar vi gjort att det endast var 26% av de tillfrågade företagarna som hade ansökt om någon form av stöd. Undersökningen gjordes dock innan det fanns möjlighet för enskilda näringsidkare att söka stöd, vilket säkerligen påverkar resultatet något. Många upplevde att det var för krångligt och att man var rädd för att göra fel och vilka konsekvenser det i så fall skulle kunna få.

Mer fakta finns att läsa i denna rapport: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2020/vagen-tillbaka-och-framat/

Är det någon särskild åtgärd ni skulle vilja se för att hjälpa era medlemmar?

En enklare administration och snabbare utbetalning av de stöd som finns tillgängliga vore mycket önskvärt så de verkligen kommer företagare till del.

Sedan såklart att vaccinationerna får genomslag, att smittspridningen minskar så vi kan lätta restriktionerna som framförallt slår hårt mot besöksnäringen och restaurangbranschen nu.

Hur påverkar regelbördan företagen under pandemin? Finns det några åtgärder på regelområdet som hade underlättat för företagen?

Det är klart att hade digitaliseringen kommit längre på många håll hade det kunnat underlätta när väldigt mycket helt plötsligt skulle skötas på distans. Fiberutbyggnaden likaså. Sen har ju stöden varit krångliga att administrera och det hade underlättat om de hade varit utformade på ett enklare sätt. Vi har all respekt för att det var viktigt att allt kom på plats snabbt när krisen slog till och att inte allt blev perfekt, men trots det har krångligheten gjort att många företagare behövt lägga orimligt mycket tid på detta när de egentligen skulle behöva fokusera på att få sina företag att överleva.

Hade man fått drömma hade vi redan innan pandemin haft en ny regelprocess på plats som både såg till att regler som kostar mer än de smakar aldrig får se dagens ljus och också att befintliga regler utvärderas på ett systematiskt sätt. Det hade kunnat göra skillnad och förenkla i företagares vardag på riktigt.

 Vad är det viktigaste för era medlemmar just nu?

Att pandemin får ett slut, att vaccinationerna slår igenom på bred front och att Sverige kommer tillbaka till ett nytt normalläge.