Företagarna: Fokus behöver ligga på att få företagen att överleva

open-sign