Transportföretagen: Alla åtgärder är i nuläget brådskande

tom-buss

Hur påverkas företag och branscher egentligen av Corona-epidemin och de åtgärder som införs för att stoppa spridningen? Läs NNRs artikelserie om medlemmarnas villkor under krisen, och hur de stöd och regler som berör branschen egentligen fungerar.

Transportföretagen fokuserar på enskilda viktiga frågor de anser skulle kunna hjälpa deras medlemmar när pandemin plötsligt ställt om hela marknaden. Ett av dem är att slopa regeln om att fordon måste stå avställda mer än 15 dygn för att slippa betala skatt och försäkring för tiden det varit avställt, berättar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen.

Vad är problemet med reglerna kring av- och påställning av fordon?

Våra medlemsföretag fick på kort tid se planerade beställningar avbokas och nya bokningar är få. Det är förstås ett kritiskt läge och många företag väljer att ställa av sina fordon för att inte behöva betala fordonsskatt och försäkring. Men om företaget ställer på fordonet igen inom 15 dygn måste de fortfarande betala skatt från och med avställningsdagen – i stället för påställningsdagen – om fordonet har en fordonsskatt på minst 4 800 kr per år.

Vad innebär det för era medlemmar?

Jag kan ta ett exempel från verkligheten: Ett företag ställer av alla sina turistbussar, som alla har mer än 4800 kronor i årsskatt, eftersom uppdragen försvann när resandet minskade. Efter tolv dagar får företaget en förfrågan om att köra tågersättning med en av bussarna. Bussen ställs på och företaget genomför uppdraget, men eftersom det inte gått femton dygn sedan avställningen så tappar företaget möjligheten att få tillbaka fordonsskatten för den tid som bussen var avställd.

I dagsläget så ställer merparten av företagen av sina bussar som inte har några uppdrag – av ekonomiska skäl. Men samtidigt vill de ju kunna genomföra de få beställningsuppdrag som faktiskt finns, och de uppdragen kan dyka upp med kort varsel. Det kan röra sig om samhällsviktiga uppdrag, som bussersättning för inställda tåg eller som förstärkningstrafik i den offentligt finansierade kollektivtrafiken, säger Anna Grönlund.

Samma situation uppstår på de bensinstationer som ofta har bilar för uthyrning och som nu riskerar att bli stående utan möjlighet till användning

Hur ser regelverket ut idag?

Ett fordon som är avställt behöver ägaren inte betala fordonsskatt för. För fordon som har en fordonsskatt på minst 4 800 kr per år krävs att avställningen var minst 15 dagar.

Skatteverket kan besluta om nedsättning eller befrielse från fordonsskatt. Detta kan göras självmant eller efter ansökan från skattskyldig.

Hur skulle Transportföretagen vilja att det såg ut istället?

Vi vill att kravet på avställning i minst 15 dagar slopas för de företag som använder fordonen i sin yrkesmässiga trafik, hyrbilsföretag eller bilar som finns för uthyrning på bensinstationer. Vidare att Finansdepartementet, Transportstyrelsen och Skatteverket skyndsamt meddelar att undantag tillämpas direkt, och att vägtrafikskattelagen ändras för att möjliggöra det, berättar Anna Grönlund.

Vad skulle det innebära för era medlemmar?

En ändring av 15-dagarsregeln skulle underlätta för flera medlemsföretag inom flera olika branscher: åkerier, bussföretag, taxi, bensinstationer och hyrbilsföretag. Det kommer leda till en ökning av antalet av- och påställningar för berörda myndigheter att hantera, men vi bedömer att det är av stor vikt att den trafik som kan rulla inte begränsas.

Det skulle också ge samhället bättre tillgång till reservkapacitet i transportsektorn, reservkapacitet som behövs för att människor ska kunna ta sig till arbeten och studier när exempelvis annan ordinarie trafik störs eller behöver förstärkas.

Alla åtgärder är i nuläget brådskande. Läget är kritiskt för flera av våra medlemsföretag, särskilt inom vissa branscher, och det är viktigt att titta på alla möjligheter för att minska kostnaderna för företagen, avslutar Anna Grönlund.