Förebyggande arbete och granskning viktigt för att åstadkomma en förändring

I veckan hölls regeringens årliga regelförenklingskonferens under parollen “Förenkla för företagen” på Näringsdepartementet. På Regelrådet upplever vi det mycket positivt att så många samlas för att diskutera just denna fråga. Framförallt är det positivt att alla funderar över vad just de kan göra för att förenkla för företagen.

Regelrådets statistik från föregående år avseende granskningen av regelförslag och konsekvensutredningar var ganska dyster och vi kunde konstatera att förbättringspotentialen när det gäller kvaliteten på regelgivningen är stor. Erfarenheterna hittills i år visar på en positiv tendens vilket är glädjande men mycket arbete återstår. En stor utmaning om man vill förenkla för företagen är allt krångel som kommer från EU. Gemenskapslagstiftningen står för drygt hälften av allt krångel. Så hur kan vi då åstadkomma en förändring? Vad behövs för att arbetet med regelförenklingar för företag verkligen ska få ett genomslag i företagens vardag?

Jo, det krävs att alla som jobbar med regelgivning har med sig ett företagsperspektiv i alla delar av arbetet. Det krävs att man gör en noggrann utredning som belyser ett förslags konsekvenser för företag. Det krävs vidare att regelgivaren i varje situation också noga överväger vilka alternativa lösningar det finns till förslaget och ställer sig frågan om det går att förenkla ytterligare. Det handlar i detta arbete mycket om att förändra kulturella och organisatoriska strukturer och förhållningssätt hos regelgivaren. Regelrådet har tidigare liknat den typen av förändringar vid en supertanker – det tar tid att ändra kurs. Något som är lätt att säga men svårt att åstadkomma.

Vad kan då Regelrådet göra för att driva på denna förändring? Regelrådet kan vara en kritisk vakthund som förhindrar onödigt krångel. Men Regelrådet kan också, vilket kanske är ännu viktigare, arbeta förebyggande. Genom att skapa och underhålla goda relationer med regelgivarna och näringslivet och genom att erbjuda råd och stöd till regelgivarna i arbetet med konsekvensutredningar så kan vi åstadkomma en förändring och på sikt höja kvaliteten på regelgivningen. I augusti i år fick Regelrådet ett nytt tilläggsdirektiv av regeringen med ett utökat uppdrag som bl.a. innebär att vi ska utvidga vår rådgivande roll och prioritera vårt stöd till de statliga kommittéerna i arbetet med konsekvensutredningar. Detta är något som vi kommer att jobba mer med i framtiden. Vi kommer också, när det gäller krånglet som härrör från EU, att kunna komma in tidigare i processen. Genom att göra detta kan vi bidra till en positiv förändring för företagen.