Varför inte en handläggningsgaranti?

Jag driver ett par olika företag, bland annat bokförlag och det är roligt och utvecklade att se företagen växa tillsammans med de anställda. Däremot så finns det ett par saker som kunde förbättras för att fler företag ska kunna växa och bli framgångsrika. Som alla andra företagare har jag tankar kring vad som skulle kunna förbättra vår situation. Här är några av dem.

På regelsidan vill jag framförallt lyfta två regler som är extra jobbiga och som kan svåra för en småföretagare.

Det ena är momslagstiftningen. Om man gör fel och råkar föra över något från en månad till en annan så kan man som bekant drabbas av skattetillägg. Det är upprörande att man kan straffas när man inte ens haft något uppsåt, utan bara bokat något fel av misstag. Det andra gäller lagen om anställningsskydd, LAS. Om LAS förenklas och reformeras kan detta skapa fler arbetstillfällen. Dessa två regler är mina största käpphästar och de borde förändras. Men det finns mer att ha synpunkter på.

Många gånger så hamnar ju vi företagare i den situationen att myndigheterna tillämpar regler på ett sätt som helt enkelt inte är bra. Vi kan hamna i grottekvarnar som gör att arbetstillfällen går om intet. Därför skulle jag vilja se en handläggningsgaranti, i stil med vårdgarantin ungefär. Den infördes ju för att situationen skulle bli bättre för patienterna, nu är det läge att göra något liknande för företagarna. Jag var inblandad i ett byggprojekt en gång, där byggprocessen försinkades med ett helt år på grund av inkompetent handläggning. Jag tvivlar på att jag är ensam om dylika erfarenheter. Med en garanti måste handläggningen förbättras, vilket blir till gagn för alla.

Förutom detta så skulle vi även vara förtjänta av en sänkt kapitalbeskattning. Vi närmar oss nu 30 procent när konkurrenter i vår omvärld ligger runt 17 procent i genomsnitt. Även Sverige borde ligga runt genomsnittet för att få en jämnare konkurrenssituation. Det hade haft stor betydelse för företagens kapitaltillgång. Likaså finns det utrymme för fler förbättringar gällande bolagens kapital. Om ett företag sparar vinsterna i bolaget för att kunna göra investeringar i ett senare skede tas vinstskatt ut. Låt istället pengarna få ligga kvar i bolaget obeskattade och ta ut skatten först när eller om de tas ut i utdelning. Det hade stärkt svenska företag och givit dem bättre möjligheter att investera för framtida framgångar.