Lokalfrågorna – ingen barnlek

När man pratar om regelförenklingar så får i alla fall jag känslan av att det handlar om krångliga blanketter. I min värld (friskolebranschen) så innebär krångliga regler snarare rena etableringshinder och är därför av mycket större dignitet än lite svåra blanketter som man kan betala för att få hjälp med.

Det handlar såklart om lokaler. Det råder idag etableringsfrihet för fristående förskolor. Det betyder att om man bara uppfyller alla formella krav så ska man få godkännande att starta sin verksamhet och därmed också rätt till kommunalt verksamhetsbidrag. Då kan man ju förledas att tro att det startar mängder med förskolor runt omkring i landet. Särskilt som det i många städer råder platsbrist. Men nej. Det beror på lokalfrågan. Att som göra som man gjorde förr i världen – ha en förskola i en större villa – är numer omöjligt. Anledningen till detta är ett antal olika regler som i vissa kommuner gör det i stort sett omöjligt att hitta en lokal som kan bli godkänd för ändamålet.

Momsen är det stora problemet. Till skillnad från kommunala förskolor är vi inte momspliktiga, och kan därför inte heller dra av momsen. Och det blir ju också ett problem för de fastighetsägare som vill hyra ut till oss och behöver göra dyrare anpassningar av lokalerna. Ventilation brukar vara en sådan dyr sak. De flesta lokaler idag har nämligen ventilation avsedd för kontor, och de aggregaten klarar inte av de krav som finns på hur mycket luft som ska passera igenom lokalen för ett visst antal barn.  Ventilation är dyra saker.

Det är också så att om lokalen inte redan är godkänd för förskola så krävs ett bygglov för ändrande av ändamål. Och då inträder nybyggnationskrav. Dit hör till exempel ventilationen, men också andra krav.

Ett av detta krav är handikappanpassningen. Om lokalen har två våningar så måste man ha handikapptillgänglighet upp på övervåningen om du avser att ha barn där. Det betyder dyr hiss (momsproblemet igen…) samt en inte helt lättplacerad hissanläggning. En handikapptoalett måste också byggas, samt eventuell ramp till entren.

Sedan har räddningstjänsten sina krav vad gäller utrymmningsvägar. Här krävs ofta en stege på utsidan (om flera våningar) och speciella fönster.

Köket är en fråga helt i sin egen klass. Ofta väljer man att bara ha ett mottagningskök (dvs man vår färdiglagad mat i varmskåp). Egenkontrollprogrammet för detta är rätt omfattande, men det mycket märkliga är att tillämpningen vid tillsyn från kommunen varierar löjeväckande mycket från kommun till kommun. För att inte tala om man skulle vilja laga mat i sitt kök. De flesta väljer dock inte denna lösning av förklarliga skäl.

Jag får i min roll som friskoleföreträdare rätt många samtal från glada förskollärare som vill starta egen förskola. De frågar i vilken ända de ska börja. Försök få fatt i en godkänd lokal säger jag, och återkom sedan. Än har ingen återkommit efter alla dessa år…