Förebyggande arbete och granskning viktigt för att åstadkomma en förändring