EU-kandidaterna om regelfrågor: Jörgen Warborn (M)

EU-kandidaterna om regelfrågor: Jörgen Warborn (M)

Inför Europaparlamentsvalet har Regelbloggen intervjuat några av partiernas toppkandidater om varför de ställer upp, vilka frågor de särskilt vill driva och vilken regelfråga de anser är viktigast. Först ut är Jörgen Warborn (M).

Varför kandiderar du till Europaparlamentet?

Jag är fast övertygad om att handel, samarbete och öppenhet är vägen framåt för ett litet land i norra Europas utkant. Dessutom anser jag att det behövs en entreprenör i Bryssel.

Vilka frågor kommer du driva särskilt om du blir vald?

Minska regelkrånglet, få fler frihandelsavtal att gå i mål och säkerställa mer kärnkraft.

Vad anser du är viktigast för att minska företagens regelbörda på europisk nivå?

Att säkerställa att EU tar principen ”en in, en ut till” nästa steg, mot ”en in, två ut”, vilket i praktiken betyder att för varje krona i kostnadsökning en EU-lagstiftning medför tas minst två kronor bort från annan lagstiftning. Kommissionen bör också under nästa mandatperiod, tillsammans med näringslivet, ta fram en lista med lagstiftningar som kan förbättras och förenkla – här bör GDPR vara högst upp på listan av lagar som måste ses över.

Vad är den viktigaste regelfrågan just nu?

Att förändra GDPR ur ett konkurrensperspektiv – vidta de åtgärder som behövs för att minska regelbördan för företag samtidigt som personuppgifter skyddas.