En ny era för företagande – adjö till fysiska kvitton

En ny era för företagande – adjö till fysiska kvitton

Att företag inte längre kommer behöva spara fysiska kvitton för bokföringen om de har förts över till ett digitalt format, är inte bara en seger över regelkrånglet utan också för innovation inom bokföring.

Som VD för Företagarna ser jag detta som ett enormt steg framåt i att minska regelkrånglet för företag, särskilt de små och medelstora som utgör ryggraden i vår ekonomi. Det här beslutet öppnar dörren för en ny era där smarta, digitala lösningar kan tas i bruk för att förenkla den administrativa bördan som ofta vilar tungt på företagares axlar. Genom digitaliseringen av kvittohanteringen kan företag nu effektivisera sin bokföringsprocess. Att slippa sitta med fysiska kvitton som måste arkiveras i pärmar som ingen ändå kollar i, kommer vara en lättnad som kommer märkas i alla företag.

Genom att förenkla regelverket frigörs tid och resurser som i stället kan investeras i verksamhetens kärnverksamheter, innovation och tillväxt. Det här är precis den typ av förändring som kan hjälpa små företag att blomstra och expandera på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

Detta beslut lägger också grunden för innovation inom bokföringsteknik. Företag inom fintech och programvaruutveckling har nu en gyllene möjlighet att skapa lösningar som inte bara hanterar digitala kvitton utan också integrerar dem med andra ekonomisystem för en helhetsbild av företagets ekonomi. Detta kan inkludera allt från kostnadsuppföljning till dataanalys för bättre beslutsfattande – även för mindre företag.

I takt med att vi rör oss mot en alltmer digitaliserad ekonomi är det avgörande att regelverket uppdateras för att spegla dessa förändringar, i synnerhet med tanke på att Sverige halkar efter övriga Norden och Europa när det kommer till smarta lösningar för företag. Beslutet att tillåta digital lagring av kvitton är ett exempel på hur lagstiftning kan anpassas för att stödja teknologisk innovation och förenkla livet för företagare.

Som företrädare för Sveriges största företagarorganisation välkomnar jag detta beslut med öppna armar. Det är en bekräftelse på att vårt gemensamma arbete för att minska regelbördan och skapa en mer gynnsam miljö för företagande bär frukt.

Förhoppningsvis är detta början på en förenklingsrevolution. De politiska ambitionerna finns i alla fall inom nuvarande regering. Nu gäller det att detta inte blir det sista som händer på förenklingsområdet utan att regeringen vågar gå vidare med fler förenklingar för i synnerhet de små- och medelstora företagen.

 

Benjamin Dousa – VD Företagarna