EU-kandidaterna om regelfrågor: Emma Wiesner (C)

EU-kandidaterna om regelfrågor: Emma Wiesner (C)

Inför Europaparlamentsvalet har Regelbloggen intervjuat några av partiernas toppkandidater om varför de ställer upp, vilka frågor de särskilt vill driva och vilken regelfråga de anser är viktigast. Idag Emma Wiesner (C).

Varför kandiderar du till Europaparlamentet?

Jag gav mig in i politiken som tonåring för att jag ville vara med och rädda planeten. Efter ett par år i Europaparlamentet vet jag hur stor skillnad man kan göra på EU-nivå för klimatet och företagens gröna omställning.

Vilka frågor kommer du driva särskilt om du blir vald?

Alla frågor som rör den gröna omställningen! Klimat, energi, jordbruk och fiske.

Vad anser du är viktigast för att minska företagens regelbörda på europisk nivå?

Nästa EU-kommission måste ha ett tydligt mandat att jobba med regelförenkling på bred front. Alla befintliga verktyg som Refit, 1 in 1 ut osv måste användas mer effektivt.

Vad är den viktigaste regelfrågan just nu?

Det ska inte gå att på EU-nivå ta fram lagstiftningar som strider mot varandra och gör det riskabelt och komplicerat att göra rätt. EUs institutioner måste ha bättre kontrollmekanismer för att förhindra sånt! Dessutom måste Sverige sluta överimplementera EU-lagstiftning.