”Det är inte fler regleringar och mer krånglig byråkrati som Europa behöver”

”Det är inte fler regleringar och mer krånglig byråkrati som Europa behöver”