Att skapa ett attraktivt företagsklimat i en gammal brukskommun

Den 12 maj 2014 tog kommunfullmäktige i Surahammar beslutet att anta en lokal näringslivsstrategi. Beslutet togs med full politisk enighet och målet var tydligt – Surahammars kommun ska ha en snabb service och myndighetshantering i toppklass för företagare. Servicen ska präglas av tillgänglighet, enkelhet, snabbhet och personlighet.

Tre år har snart gått och resan har varit och är krokig. Det tar tid att vända på invanda mönster, inställning och attityder i en gammal bruksort, men vi har kommit en bra bit på väg. Mycket tack vare Tillväxtverket som hösten 2015 beviljade Surahammar projektmedel för att skapa ett attraktivt företagsklimat.

Vi har i projektet valt att ha ett utifrån- in perspektiv. Det innebär att vi tagit på oss företagarglasögon och diskuterat hur företagen upplever oss på kommunen. Till vår hjälp har vi haft en lokal styrgrupp av företagare. Åsikterna har varit många, mycket har vi förändrat och mycket kommer att förändras.

Livsmedelstillsynen är ett exempel. Vi har tidigare gjort som nästan alla andra kommuner i Sverige. Vi har förskottsfakturerat livsmedelstillsynen i början av året och i bästa fall genomfört livsmedelstillsynen under kalenderåret. Det här strider ju helt mot företagares affärsmoral och förståelse. Först utförs en tjänst, sen betalar man, punkt slut.

Vi lyssnade och från årsskiftet 2016/17 så tar vi betalt för livsmedelstillsynen när inspektionen är genomförd. Givetvis mot en väl specificerad faktura, företagaren ska veta vad han/hon betalar för.

Ett annat positivt exempel är vår bygglovshantering. Idag beviljas oftast bygglovsärendet för företagare inom 10 dagar. Vår byggnadsinspektör som själv har ett förflutet som företagare är kunnig och prioriterar dialog och smidighet utan att göra avkall på myndighetsutövningen.

Just dialog och rådgivning har blivit ett signum för vår kommun. Vi är en liten kommun med närhet och korta beslutsvägar och vi vill att företagare ska känna att det är lätt att göra rätt i vår kommun.

Nu fortsätter vår resa i jakten på hinder och regler som går att förenkla för att det ska bli lättare att driva och utveckla sitt företag här i Surahammars kommun.

Susanne Sedvall är näringslivsutvecklare i Surahammars kommun