Om regelförbättringsarbetet i kommunerna: rapport från Norrköping!

temporary-image

I samband med NNRs stora projekt om granskning av regeltillämpning på kommunal nivå så gjorde vi besök i nästan samtliga av landets län, där vi presenterade resultaten. Mer om detta kan du läsa på hemsidan kommungranskning.se. Då träffade vi också många politiker och tjänstemän i kommunerna som hade ett stort intresse av frågorna och som arbetar med att genomföra olika insatser. Några av dessa får nu möjlighet att berätta lite mer om sitt arbete med att minska företagens regelbörda på den kommunala nivån. Först ut är Reidar Svedahl i Norrköping.

I Norrköpings kommun har vi – liksom alla andra kommuner – en del områden där vi kan förbättra oss. Ett sådant område är vårt företagsklimat.

Just nu arbetar vi två med stora förbättringsprojekt, som vi hoppas ska ge oss nöjdare företagare.

Det ena är att vi slutar att ta betalt för bygglov utifrån antal kvadratmeter på bygget. I stället blir betalning direkt kopplat till hur många timmar vi beräknar att ett ärende tar. Detta gör att vi kan berätta redan i förväg vad bygglov kommer att kosta och inte som nu svara ”det beror lite på”. Logiken i att ta betalt per timme kommer att uppskattas av våra kommuninvånare, tror vi. Transparens och förutsägbarhet är viktigt, inte minst när det gäller att beräkna kostnader – för företagare liksom för alla andra.

Den andra stora förändringen vi jobbar med är att införa ”Norrköpingsmodellen 2” för tillsyn av restauranger etc. Detta är en anpassning och utveckling av Rättviksmodellen och som kräver vissa justeringar för att fungera bra i en kommun som är betydligt större än Rättvik.

Vi har nu kommit en bra bit i processen med många arbetsmöten med berörda tjänstemän och många dialogmöten med näringsidkarna. Vårt mål är att ha sjösatt denna modell där företagarna till största delen betalar efter inspektion och aldrig före tiden just kring årsskiftet. Om det blir som vi hoppas och tror, kommer detta att bidra till att våra företagare upplever att vi har förbättrat vårt företagsklimat på ett bra sätt.

De stora utmaningarna med dessa förändringar är att få alla att förstå att dylika processer faktiskt tar tid att ändra och att det tar tid innan de är helt och hållet på plats. Detta gäller både internt och externt. Just Norrköpingsmodellen 2 har internt tagits emot positivt; nyfiket och med många frågor och funderingar. Men det finns en övertygelse om att det kommer att gå bra, vilket bådar gott och känns uppmuntrande. Från företagens sida så har modellen väckt stort intresse och den har tagits emot positivt.

Det är stimulerande att jobba såväl internt inom kommunen som med företagare, för ett bättre näringslivsklimat. För ett bra näringslivsklimat är en förutsättning för fortsatta satsningar på skola samt vård och omsorg.

Reidar Svedahl är kommunalråd för Liberalerna i Norrköping