Att skapa ett attraktivt företagsklimat i en gammal brukskommun