Tre frågor till näringsminister Ibrahim Baylan om hans förenklingsresa

1. Vad fick dig att genomföra förenklingsresan?

– Syftet med förenklingsresan var att lyfta regeringens arbete med att skapa enklare förutsättningar för mindre företag att verka samt lyssna in och diskutera utmaningar och möjligheter med småföretagare från olika delar av landet. Turnén ska leda fram till konkreta reformförslag från regeringen.

2. Vad tar du med dig därifrån?

– Jag tror att det är klokt att lyssna först och agera sedan. Därför ville jag ha en dialog med företagare runt om i Sverige om hur gemensamt kan arbeta för att förenkla. Även om det är många företagare som lyft frågor om reglerna i sig, så när vi tillsammans borrat i frågan så har det visat sig att det i stor grad handlar om tillämpning. Det gäller såväl handläggningstider, bemötande som att tillämpningen av samma regel kan skilja sig från kommun till kommun och ibland till och med inom samma myndigheter. Man förstår varför regeln i sig finns, men man vill ha tydliga och rättvisa spelregler.

3. Vad kommer att hända härnäst?

– Tillväxtverket har fått i uppdrag att sammanställa och vidareutveckla förslag till förenklingar som jag har fått av företag och organisationer. Jag har haft många givande samtal med företagare under hösten. De signalerar att det finns saker att förenkla, förändra och förbättra. Uppdraget till Tillväxtverket är ett steg för att för att öka förutsättningarna för dessa företag att verka och växa.