Möte med regelrådet

NNRs kansli har träffat Regelrådet för erfarenhetsutbyte om aktuella frågor. Vi ses regelbundet för att stämma av vad som är på gång i respektive organisation. Regelrådet presenterade sin senaste årsrapport vilker föranledde diskussioner om tänkbara åtgärder för förbättringar.

Läs mer om Regelrådet här.

Läs mer om NNRs Regelagenda och Regelbarometer.