Vad är en krångelombudsman?

peter-danielsson-portratt

Helsingborgs kommun har just infört en spännande innovation – en krångelombudsman. Krångelombudsmannen har i uppdrag att ta emot upplevt regelkrångel och föreslå förenklingar. Den ska fungera som invånarens, företagets eller föreningens röst i kommunen, när saker känns svåra att förstå eller göra. Det kan handla om en besvärlig ansökan, eller egentligen vad som helst som ligger inom stadens ansvar.

Då förenklingar och effektiv regeltillämpning på kommunal nivå är något som NNR drivit länge, beslöt vi att slå en signal till Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg, för att höra lite mer.

Hej Peter! Berätta, vad gör en krångelombudsman?

Krångelombudsmannen ska arbeta med frågor och ärenden som invånare och företagare i Helsingborg upplever som krångligt. Vad som är krångligt blir upp till invånarna att avgöra. Krångelombudsmannen ska ha i uppdrag att kartlägga potentiellt regelkrångel och ge förslag på förenklingar mot bakgrund av de inspel hon eller han får, men också att bevaka att staden inte ökar mängden administrativt krångel för dem som använder stadens tjänster. Vi kommer även att arbeta för att ta fram både mätbara och kvantitativa mål för minskat regelkrångel och snabbare service.

Hur kom ni på idén att införa en sådan tjänst?

Helsingborgs stad har kommit långt i utvecklingen mot en servicekultur. Vi har inrättat ett kontaktcenter, varit ledande i utvecklingen av smidiga e-tjänster, gjort det enklare att framföra synpunkter och klagomål samt utsetts till årets kvalitetskommun 2017. I stora och små sammanhang har graden av dialog ökat, liksom invånarinvolvering och samverkan med företag och föreningsliv. Men vi vill hela tiden bli bättre. Vi menar på att ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad. Vi har även inspirerats av hur staten använder sig av ombud som barnombudsmannen och justitieombudsmannen. Men även skattebetalarnas förening som har en så kallad slöseriombudsman som granskar slöseri av skattepengar i offentlig sektor.

Är detta något som har testats tidigare?

Vad vi känner till så är vi först i Sverige med denna tjänst, rentav först i världen.

Vad hoppas ni att det ska leda till?

Det här är ett sätt som vi hoppas ska avkrångelfiera sådant som fortfarande kan vara besvärligt.

Som politiker för en så pass stor kommun som Helsingborg kan det vara svårt att få en överblick över hur stadens processer och bemötande sker i praktiken. Där har stadens invånare och företag en viktig roll att spela genom att kontakta krångelombudsmannen. Förhoppningsvis ska det leda till att onödig byråkrati försvinner och servicen till våra invånare och företag blir bättre.

Hur påverkar detta företagen i kommunen?

Helsingborg stad har på senare år arbetat aktivt med att bli mer tillgängligt och digitaliserat inte minst för stadens företag. Krångelombudsmannen ska hjälpa oss att ytterligare vässa vår verksamhet och föreslå förbättringar i stadens företagsklimat.

Hur tror du reaktionerna kommer att bli?

Jag tror att de allra flesta kommer att se positivt på den nya tjänsten. Sedan hoppas vi att folk även kommer att ha synpunkter hur tjänsten kan förbättras så att vi kan anpassa oss utefter hur många – och vilka typ av frågor som kommer in.

Hur kommer man i kontakt med Krångelombudsmannen?

Medborgarna, företagarna och föreningslivet kan redan nu ställa sina frågor till krångelombudsmannen, antingen via frågeformuläret på Helsingborg.se, eller gå vägar via staden kontaktcentret. Samtliga ärenden som hanteras av krångelombudsmannen kommer att publiceras på Helsingborg.se, där allmänheten kan få ta del av ärenden samt se vilken status varje ärende har. Ärendena kommer dock att anonymiseras vid publik publicering.

Tusen tack, vi önskar er ett varmt lycka till med detta intressanta initiativ!