Vi vill inte vara några rökpoliser

Jeanette-Bohman

Jeanette Bohman äger Skivarps Gästgivaregård och Swedish Wine Center. I likhet med tusentals andra krögare runt om i Sverige fick hon och hennes personal det ännu tuffare att leva upp till alla regler och förordningar när det nya rökförbudet på uteserveringar infördes den 1 juli i år. Näringslivets Regelnämnd NNR har pratat med Jeanette för att höra mer om hennes syn på de nya reglerna.

Vad innebär rökförbudet för er?

Vi har inget emot att våra kunder får äta i rökfri miljö, tvärt om, vi införde en separat rökruta för flera år sedan. Men rökförbudet leder till att vi blir rökpoliser. Vi måste ha koll på alla våga gäster ute i trädgården så att ingen tar med sig ett glas vin, en kopp kaffe, ens ett glas vatten, in i rökrutan. Även om vi har servering – och serveringstillstånd – i hela trädgården.

Nu senast tyckte kommunens inspektörer att det var bättre att vi flyttade rökrutan längre bort från entrén, som det är nu ligger den ungefär 14 meter bort.

Som företagare sätter det mig i en svår sits – dels för att rökrutan då skulle hamna bakom höga träd och inte går att se från restaurangen. Då måste vi regelbundet gå förbi där bara för att kolla att gästerna inte har tagit med sig något ät- eller drickbart, och det har vi ju egentligen inte tid med, speciellt under högsäsong.

Men också för att jag inte vet om det är en rekommendation eller ett krav. Otydliga lagar är svåra för oss att efterleva, det riskerar att bli ett stort mått av egna bedömningar från enskilda tjänstemän och det gör tillämpningen rättsosäker.

Hur känner ni inför att ansvaret läggs på er för att se till att lagen efterlevs?

Jag är skeptisk till att jag som företagare ska straffas om mina kunder bryter mot reglerna. Jag har ju inte så mycket att sätta emot. Jag kan säga till och jag kan försöka avvisa – lyder de inte får jag ringa polisen, men det är ju långt ifrån säkert att de har tid. Och då menar den nya lagen alltså att skulden är min. Det går ju att utnyttja.

Hur reagerar era kunder?

Det blir ju lite fånigt, om jag ser någon ta med en kopp kaffe från frukosten bort till rökbordet och så måste vi spring ut och säga till att de får antingen röka eller dricka kaffe, men inte båda samtidigt. Gästerna skrattar ju.

Vad tänker du om sättet förbudet infördes på?

Jag undrar verkligen hur konsekvensanalysen för det här förslaget såg ut, och hur det gick igenom regelrådet. I synnerhet som lagändringen trädde i kraft 1 juli, när många av oss i besöksnäringen har som absolut mest att göra. Det var samma när man införde de nya reglerna om personalliggare första juli förra året, och så skickar de ut en kontrollant några veckor senare, mitt i ruschen och innan de nya rutinerna hunnit sätta sig.

Hur skulle du vilja att det såg ut istället?

Det går knappt att göra rätt längre. Jag skulle vilja se en stor översyn av regelverket, och en dialog med oss företagare

Det känns som lagstiftarna inte förstår hur verkligheten ser ut för oss småföretagare. Reglerna måste skilja mellan små företag och stora. Har man separata HR-avdelningar och egna jurister är det väl en sak, men här sköter jag allt – från lokalvård till personalpolitik.

Sen måste attityden ändras. Vi gör vårt yttersta för att leva upp till alla regler. Någon ända gång vore det trevligt att höra att man gör ett bra jobb.