Spaden i jorden för en förenklad bygglovsprocess!

john-karlsson-portratt

I Markaryds kommun har en enig miljö och byggnadsnämnd beslutat om förenklade bygglovsregler. Nybyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av huvudbyggnad kommer inom vissa begränsningar att utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse ske utan bygglov. Detta beslut innebär att Markaryds kommun får väldigt generösa bygglovsregler i jämförelse med övriga Sveriges kommuner.

NNR har talat med miljö- och byggchefen i Markaryd, John Karlsson, för att höra mer om bakgrunden till de förenklade reglerna..

– Vår ordförande Tommy Andersson och jag lade örat mot marken, så att säga. Vi jobbar hårt för ett gott företagsklimat i Markaryd och en stor del av det är att helt enkelt träffa lokala byggherrar och företagare för att se vilka frågor de prioriterar.

Markaryd driver en uttalat företagsvänlig politik, och det ska vara tydligt för alla som arbetar inom kommunen – politiker och tjänstemän. Kommunen hamnar högt i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking. Tanken är att regelverken ska vara enkla, nödvändiga och lättförståeliga. Det är också en fråga om inställning, menar John Karlsson.

– Vår dörr är alltid öppen – vi sitter på bottenvåningen i kommunhuset, så företagare och medborgare kan komma förbi och lämna in ansökan direkt eller fråga hur det går med ett ärende. Av samma anledning har vi inga telefontider – det är ju våra kunder det handlar om, vi måste vara tillgängliga för dem. Självklart förhåller vi oss alltid till lagen, men det är sällan någonting är omöjligt. Det gå att hitta andra möjligheter – och säga nej på olika sätt.

Förändringarna av bygglovsreglerna har varit populära, kommunen har inte haft så här många ansökningar på tio år. Det märks en optimism, och det gynnar de lokala företagen, berättar John Karlsson. Han uppmanar därför fler kommuner i Sverige att tänka om och tänka nytt.

– Som politiker och tjänstemän sitter vi inte på alla lösningar, man måste vara lyhörd och vara öppen för företagens perspektiv. Vi hade precis ett möte med kommunens största arbetsgivare – ett förutsättningslöst möte, men det dyker alltid upp något de har funderat på, och då kan vi vara förberedda. Det gynnar både oss och företagen – och i förlängningen hela kommunen.

John Karlsson är miljö- och byggchef i Markaryd