Man måste vara försiktig och se på den samlade effekten innan man ökar regelbördan

petter-lundgren

Nu drar arbetet med NNRs nya småföretagargrupp igång, och regelbloggen har tagit sig en pratstund med de nya ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Först ut är Petter Lundgren, VD och rekryteringskonsult, som sitter småföretagargruppen.

Varför är du en medlem i NNRs småföretagargrupp?

Regelförenkling är viktigt för att få bättre förutsättningar att driva förtag, regelförenkling är stor del av våra villkor som företagare.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Det är viktigt att ha en samlad kraft och egen kanal som koncentrerat kan driva regelfrågorna gentemot olika instanser. Det är extra utmanande just nu, när det kommer regler från så många olika håll; EU, regering, myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner har alla sitt eget regelverk och sina egna frågor att driva. Vi behöver jobba på olika nivåer för att påminna om hur reglerna påverkar oss företagare för att situationen inte ska blir övermäktiga.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Jag tror att alla politiker, på alla nivåer, strävar efter att göra saker bättre. Men ibland blir man blind, och inser inte att konsekvenserna kan bli långt värre än boten, och att olika regelverk samverkar för att skapa en svår situation för de av oss som ska efterleva dem. Man måste vara försiktig och se på den samlade effekten innan man ökar regelbördan.

Vad är den största regelutmaningen i din bransch?

Vår verksamhet omfattas av cirka 25 tusen lagar. Många är naturligtvis väldigt viktiga, speciellt på arbetsmiljöområdet, och för oss väldig viktigt att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö.  Men finns också regler som gör det arbetet svårare, och blotta mängden olika och ibland motsägelsefulla regelverk blir ett bekymmer i sig.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

Att se över den totala regelbördan och säkerställa en minskning totalt sett. Lagstiftare och regelgivare måste börja se sitt arbete i ett större sammanhang och inse att den totala regelbördan kan bli något helt annat än de avsåg.